Vyhledávání:
Roz¹iøené hledání
Pøed 24 lety jste mohli vidìt na programu ÈT 2 epizodu "O stateèném kocourovi" ze seriálu "Cesta do hlubin koèièí du¹e" (Èeská republika) a na programu ÈT 1 epizodu "Zahrádka" ze seriálu "A je to..." (Èeskoslovensko) .


  
  
Hledat
Kde
 
 
Doplòkové volby
Vysíláno
Zemì pùvodu
 
Datum
Od-do
 
od  Kalendáø
do  Kalendáø
 
 


Výsledek hledání
Datum, èas
15.2.1981, 18:30
 
Program
ÈST 1
 
Epizoda è.1
Jak Trautenberk lovil v Krakono¹ovì revíru
 
Poprvé uveden:
30.4.1974 na ÈST
 
Epizody:
 
 

Copyright ? 2005 VECERNICEK.com